Tájékoztató a Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkezők külképviseleti névjegyzékbe történő felvételének szabályairól

 

A Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok főszabály szerint a magyarországi lakcímük szerinti szavazókörben szavazhatnak.

A magyarországi lakóhellyel rendelkező, a lakóhelyük szerinti névjegyzékben szereplő választópolgároknak, amennyiben a szavazás napján, külföldön tartózkodnak, ahhoz hogy külföldön szavazhassanak, kérniük kell a tartózkodási helyük szerinti külképviseleti névjegyzékbe vételt.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételére irányuló kérelmet, amelyben a külföldön tartózkodó választópolgár kérelmezi, hogy a tartózkodási helye szerinti külképviseleten (nagykövetségen, főkonzulátuson) szavazhasson, a magyarországi lakóhely szerinti jegyzőhöz kell benyújtani.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgároknak minden választást megelőzően kérelmezniük kell a külképviseleti névjegyzékbe vételt, amennyiben a szavazás napján, külföldön tartózkodnak és ott kívánnak szavazni.

A kérelmet a választás kitűzését követően lehet benyújtani, és annak legkésőbb a szavazást megelőző nyolcadik napon meg kell érkeznie a lakóhely szerint illetékes jegyzőhöz. Kérjük, figyeljék a határidőre vonatkozó tájékoztatókat!

A külképviseleti névjegyzékbe vételre vonatkozó kérelem benyújtható személyesen, levélben vagy elektronikusan a  valasztas.hu felületen keresztül.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár személyi adatain kívül annak a külképviseletnek (nagykövetségnek, főkonzulátusnak) a megjelölését, ahol a kérelmező a választójogát gyakorolni kívánja, valamint a kérelmező értesítési címét, ha a döntéséről szóló értesítés kézbesítését nem a nyilvántartott értesítési címére, illetve nem magyarországi lakcímére kéri.

 

A korábban, a 2014. évi magyar országgyűlési választást és/vagy a 2016. évi országos népszavazást megelőzően benyújtott külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem a 2018. évi választásra nem érvényes.

A magyarországi lakóhellyel rendelkező, külföldön szavazni kívánó, választópolgárok kizárólag Magyarország külképviseletein, személyesen szavazhatnak, levélben nem.

A külképviseleti szavazás időpontja főszabály szerint a magyarországi szavazás napja.

 

Letölthető tartalmak: