Tájékoztató a választási regisztrációhoz kapcsolódó kérdésekről

 

A 2014. évi országgyűlési választásoktól kezdve a Magyarország határain kívül élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező nagykorú magyar állampolgárok is élhetnek választójogukkal.

A külföldön élő magyar állampolgárok az országgyűlési képviselők választásán pártlistákra szavazhatnak, és jelöltként is indulhatnak, valamint országos népszavazáson is részt vehetnek. Ahhoz azonban, hogy szavazati jogukkal élni tudjanak, a Nemzeti Választási Iroda általi névjegyzékbe vételregisztráció szükséges.

A névjegyzékbe vételi kérelem bármikor beadható, azonban a szavazati jog gyakorlásához a kérelemnek legkésőbb a szavazás napját megelőző 15. napig be kell érkeznie a Nemzeti Választási Irodához. A fenti határidőn túl beérkezett kérelem esetén a választópolgár választójogát már csak a soron következő országgyűlési választás, illetve országos népszavazás alkalmával gyakorolhatja.

A közelgő 2018. évi magyar országgyűlési választásokra tekintettel az alábbiakra hívjuk fel a Magyarország határian kívül élő magyar állampolgárok figyelmét.

  • I. Regisztráció:

Külföldön élő magyar állampolgárként Ön csak azt követően szavazhat, hogy a Nemzeti Választási Iroda felvette a magyar választói névjegyzékbe (regisztráció). A névjegyzékbe vételt minden külföldi lakóhellyel rendelkező 17. életévét betöltött magyar állampolgár kérheti, akit magyar bíróság nem zárt ki a választójog gyakorlásából.

Amennyiben korábban az állampolgársági eskütételt követően vagy egyéb alkalommal nem regisztráltahhoz, hogy élni tudjon szavazati jogával, regisztrációs nyomtatvány kitöltése szükséges (31-es nyomtatvány).  A nyomtatványt kitöltheti személyesen a Főkonzulátuson, bármely Eurotrans Alapítvány/RMDSZ irodában, bármely EMNT irodában/Demokrácia Központban vagy az MPP irodáiban, valamint a nyomtatvány interneten keresztül is elérhető a valasztas.hu oldalon.

A regisztrációs kérelemnek legkésőbb a szavazás napját megelőző 15. napig kell beérkeznie a Nemzeti Választási Irodához. Kérjük, hogy regisztrációját ne hagyja az utolsó hetekre!

Főkonzulátusunkon 2013 óta már az állampolgársági eskütételek alkalmával lehetőségük nyílik a honosítottaknak a regisztrációs nyomtatvány kitöltésére. A regisztrációról egy kisméretű emlékeztető papírt helyezünk el a honosítási okirat mellett, amelyen feljegyezhető, hogy a honosított hová kérte a Nemzeti Választási Iroda visszaigazolását, illetve a szavazólapot. Kérjük, amennyiben bizonytalan a regisztráció megtörténtében, illetve abban hogy hová kérte a szavazólapot, ezt a kis emlékezetetőn ellenőrizze!

Azon állampolgárok esetében, akik 2013 előtt tették le az állampolgársági esküt, a 2014-es választásokat megelőzően szintén 2013-tól nyílt lehetőség a regisztrációra, amely azóta is folyamatosan biztosított.

A regisztrációs kérelem benyújtása esetén a névjegyzékbe vételről vagy annak elutasításáról a Nemzeti Választási Iroda értesítést küldött Önnek az Ön által megadott e-mail címre, telefax számra vagy postai címre. Ennek az értesítésnek a megléte igazolhatja az Ön számára a regisztráció megtörténtét.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben részt vett a 2014. évi magyar országgyűlési választáson és/vagy a 2016. évi országos népszavazáson, a 2018. évi választásokra is érvényes regisztrációval rendelkezik.

A külföldön élő magyar állampolgárok a regisztrációtól számított 10 évig szerepelnek a választási névjegyzékben. A 10 év számítása azonban elölről kezdődik, ha Ön a névjegyzékbe vételének meghosszabbítását kéri, továbbá akkor is, ha adatait módosítja, vagy szavaz.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 17. életév betöltésével lehetőség nyílik a regisztrációra azoknak a személyeknek is, akik az eskütételkor, illetve a korábbi választás alkalmával még nem töltötték be 17. életévüket.

Amennyiben Ön a Nemzeti Választási Irodától elutasító választ kapott a regisztrációs kérelmet illetően, lehetősége van ismételten kitölteni a regisztrációs kérelmet!

Ha nem biztos abban, hogy korábban benyújtotta-e a regisztrációs kérelmet, illetve hogy milyen elérhetőséget adott meg értesítési címként, valamint, hogy a szavazólap átvételi helyeként mit jelölt meg, kérjük, hogy a 41-es jelű, a névjegyzékbe vett adatok módosítására vonatkozó kérelem nyomtatványt töltse ki.                                                     

  • II. Változás bejelentés:

Ha a regisztrációt követően megváltozott az értesítési címe vagy a szavazólap átvételi módján változtatni szeretne (lakcímre kérte, de mégis valamely külképviseleten szeretné átvenni, vagy külképviseletre kérte, de mégis a lakcímén szeretné megkapni a szavazási levélcsomagot), ezt a változást be kell jelentenie a Nemzeti Választási Iroda részére az erre rendszeresített, 41-es számú nyomtatványon. A nyomtatványt kitöltheti személyesen a Főkonzulátuson, bármely Eurotrans Alapítvány/RMDSZ irodában, bármely EMNT irodában/Demokrácia Központban vagy az MPP irodáiban, valamint a nyomtatvány az interneten keresztül is elérhető a valasztas.hu oldalon.

Amennyiben regisztrációt követően külföldi lakcíme megváltozott, a változást bejelentheti személyesen a Főkonzulátuson, valamint kihelyezett konzuli napokon, továbbá a Főkonzulátus honlapjáról is elérhető a nyomtatvány a Külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakóhely változásának bejelentése megjelölésű sorra kattintva.

Ha a regisztráció óta házasságot kötött vagy házasságát felbontották, ezt be kell jelentenie, mert ezeket az eseményeket Magyarországon is anyakönyveztetni szükséges. Az erre vonatkozó bejelentést megteheti a Főkonzulátuson keresztül, valamint kihelyezett konzuli napokon vagy bármely magyarországi anyakönyvvezetőnél. Fontos ugyanis annak bejelentése, ha a házasságkötéssel/válással neve és/vagy lakcíme megváltozott!

A családban történt haláleset bejelentése ugyancsak kiemelt fontosságú ahhoz, hogy a választói névjegyzék közhiteles legyen és naprakész adatokat tartalmazzon. Ha történt olyan haláleset a családban, amelynek magyar anyakönyvezése még nem történt még, ezt be kell jelentenie, amit szintén megtehet a Főkonzulátuson keresztül, valamint kihelyezett konzuli napokon vagy bármely magyarországi anyakönyvvezetőnél.

Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy ha Ön magyarországi lakcíméről kijelentkezett, vagy az állandó lakcím helyett már csak tartózkodási hellyel rendelkezik Magyarországona külföldön élő magyar állampolgárokra vonatkozó szabályok szerint szavazhat. Tehát ebben az esetben is szükséges a névjegyzékbe vétel kérelmezése, vagyis a regisztrációs nyomtatvány kitöltése!

 

Amennyiben a regisztrációs nyomtatványt Főkonzulátusunkon szeretné kitölteni, illetve az adatváltozást hivatalunkban szeretné bejelenteni, kérjük, hogy a regisztrációhoz vagy a változás bejelentéséhez lakcímkártyájátszemélyazonosításra alkalmas okmányt (magyar útlevél, román személyazonosító igazolvány vagy útlevél), valamint honosítási okiratát feltétlenül hozza magával! A regisztrációs kérelmet a lakcímkártya adatai alapján kell kitölteni. Ha lakcímkártyával nem rendelkezik, a magyar útlevele, ha azzal sem rendelkezik, a honosítási okirata alapján töltse ki a nyomtatványt!

 

Letölthető tartalmak:

A Nemzeti Választási Iroda tájékoztató filmje a regisztrációról: